کدام خط طولانی تر است؟ (معمای تصویری)

زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید...

موبنا – معماهای توهم نوری گزینه ای سرگرم کننده برای به چالش کشیدن مغز انسان از طریق تصاویری گیج کننده هستند. در نگاه نخست ممکن است قادر به تفسیر درست همه چیز در این قبیل تصاویر نباشید.

البته این به معنای باهوش تر بودن برخی افراد یا کم هوش تر بودن دیگران نیست، اما طراحی معماهای تصویری توهم نوری به گونه ای است که بیشتر افراد را با چالش مواجه کرده و در تفسیر آنچه واقعا وجود دارد با دشواری مواجه می کند.

در ادامه یک معمای تصویری توهم نوری ارائه شده است که در آن یک ریل راه آهن و دو خط زرد دیده می شوند؟ آیا می توانید در کمتر از ۱۰ ثانیه مشخص کنید کدام خط زرد بلندتر است؟

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

پاسخ: هر دو خط زرد در واقع طول یکسانی دارند. تصویر راهنمای زیر این مساله را ثابت می کند.

این که دو خط زرد از نظر اندازه یکسان به نظر نمی رسد این است که مغز ما اندازه یک جسم را بر اساس عمق آن نیز قضاوت می کند. از این رو، مغز به اشتباه قضاوت می کند که خط زرد بالا که دورتر قرار دارد، طولانی تر از خط زرد پایین است.

همچنین، طرح پرسش که کدام خط طولانی تر است، این ذهنیت را برای مخاطب ایجاد می کند که یکی از خطوط باید طولانی تر از دیگری باشد و به این توجه نمی شود که دو خط می توانند اندازه ای برابر داشته باشند.

خروج از نسخه موبایل