ترفندهای قدیمی که برای بچه های امروز هم کاربردی هستند

برخی از ترفندهای روزمره آنقدر مفید و ساده هستند که می توانند برای بیش از یک نسل مفید باشند. با این حال، با گذشت زمان، آنها به نوعی فراموش می شوند. اما بسیاری از این ترفندهای قدیمی که در گذشته آموزش داده می شد، هنوز هم جواب می دهند.

موبنا-زمان باقی مانده تا غروب آفتاب را مشخص کنید

ترفندهای قدیمی ولی کاربردی

انگشتان خود را در کنار هم نگه دارید و دست خود را طوری جلو بیاورید که خورشید روی انگشت اشاره شما قرار بگیرد. اکنون تعداد انگشتان دست را تا خط افق بشمارید. هر یک از انگشتان نشان دهنده تقریباً ۱۵ دقیقه تا غروب خورشید هستند.

تعیین وضعیت ماه

این ترفندهای قدیمی ولی کاربردی

برای آموزش نحوه تعیین وضعیت ماه به فرزندتان از شکل حروف D و O و C استفاده کنید. ماه کامل O، ماه  روند افزایشی دارد: D و ماه باریک تر می شود: C.

کیفیت باتری را بررسی کنید

ترفندهای قدیمی ولی کاربردی

تشخیص باتری خوب از باتری بد آسان است. دو باتری را ۱ یا ۲ سانتی متری بالای یک میز بلند کنید و رهایشان کنید تا بیفتند. باتری ای که می افتد خالی است.

ضرب با انگشتان

ترفندهای قدیمی ولی کاربردی

معمولا کودکان ضرب اعداد کوچک را به سرعت حفظ می شوند، اما با اعداد ۶، ۷، ۸ و ۹ مشکل پیدا می کنند. برای کمک به کودک خود در این زمینه، یک ترفند ساده را به آنها آموزش دهید. کف دست ها را به سمت صورت خود بچرخانید. هر انگشت را از ۶ تا ۱۰ شماره گذاری کنید، از انگشت کوچک شروع کنید. حالا مثلاً برای ضرب ۷ در ۸، انگشت شماره ۷ در دست چپ را به انگشت شماره ۸ در دست راست وصل کنید. تعداد انگشتان در پایین به همراه انگشتان متصل، دهگان هستند که در مثال ما ۵ انگشت هستند. در مورد انگشتان واقع در بالای اتصال که یکان محسوب می شوند باید انگشتان هر سمت را با سمت دیگر ضرب کنید که در مثال ما، ۳ در ۲ ضرب می شود. جواب: ۷×۸ = ۵۶.
به این ترتیب می توانید به سرعت ضرب ۶، ۷ و ۸ را انجام دهید.

ترفندهای قدیمی ولی کاربردی

برای ضرب ۹، انگشتان خود را صاف کرده و دستان خود را روی میز قرار دهید و کف دست خود را پایین بیاورید. حالا برای ضرب هر عددی در ۹ کافیست انگشت مربوطه را خم کنید. انگشتان قبل انگشت خم شده، دهگان هستند، و بعد آن یکان هستند. مثلاً برای ضرب ۷ در ۹ انگشت هفتم را خم کنید. ۶ انگشت قبل (۶۰) و ۳ انگشت بعد (۳) باقی می ماند. پاسخ: ۷×۹ = ۶۳.

اندازه گیری طول بدون وسیله

ترفندهای قدیمی ولی کاربردی

اگر نیاز به اندازه گیری تقریبی یک شی دارید اما خط کشی در دست نیست، می توانید از انگشتان یک دست استفاده کنید. مطابق با نسبت متوسط انسان، فاصله بین نوک انگشت شست و سبابه حدود ۱۸ سانتی متر و فاصله بین انگشت شست و انگشت کوچک حدود ۲۰ سانتی متر است.

اندازه گیری زاویه با دست

ترفندهای قدیمی ولی کاربردی

یکی دیگر از ترفندهای قدیمی برای اندازه گیری یک زاویه با استفاده از انگشتان دست است. انگشتان خود را تا حد امکان باز کنید و کف دست خود را روی سطحی قرار دهید که زاویه آن را می خواهید اندازه بگیرید. انگشت کوچک باید در سمت پایین قرار گیرد: یعنی ۰ درجه؛ زاویه بین انگشت شست و انگشت کوچک ۹۰ درجه خواهد بود، زاویه بین انگشت کوچک و انگشتان دیگر به ترتیب ۳۰ درجه، ۴۵ درجه و ۶۰ درجه است.

روزیاتو

دکمه بازگشت به بالا