فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

بینی هر کسی در نوع خودش منحصر به فرد است و هیچ دو بینی ای دقیقاً شبیه به یکدیگر نیستند. با این حال، تحقیقات نشان داده همین بافتی که بینی ما را تشکیل می دهد می تواند چیزهای زیادی را درباره ی شخصیت مان آشکار کند. محققان با بررسی فرم های مختلف بینی به نتایج جالبی دست یافتند.

موبنا-بینی هر کسی در نوع خودش منحصر به فرد است و هیچ دو بینی ای دقیقاً شبیه به یکدیگر نیستند. با این حال، تحقیقات نشان داده همین بافتی که بینی ما را تشکیل می دهد می تواند چیزهای زیادی را درباره ی شخصیت مان آشکار کند. محققان با بررسی فرم های مختلف بینی به نتایج جالبی دست یافتند.

۱- بینی رومی

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

کسانی که این نوع بینی کشیده و سر پایین را دارند، شجاع اند، از قدرت تصمیم گیری برخوردارند و می توانند درباره ی مسائل به طور واضح فکر کنند. آن ها افراد بسیار بلند پروازی هم هستند و شیفته ی چالش اند. دستیابی به موفقیت با رسیدن به میانسالی برای آن ها امری عادی است.

۲- بینی کوتاه

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

کسانی که بینی کوتاهی دارند معمولاً از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند. آن ها علاقه ی ویژه ای به آزادی دارند اما می توانند حسود باشند.

۳- بینی خمیده

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

داشتن بینی خمیده اغلب نشان دهنده ی استراتژیک بودن یک فرد است. علاوه بر این، نشان می دهد که یک شخص از روحیه ی کارآفرینی برخوردار است و انگیزه ی روانی و استقامت زیادی دارد.

۴- بینی تخت

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

کسانی که چنین بینی کوچک و سربالایی دارند که اغلب، حفره های آن دیده می شود، شاید ادعا کنند که درباره ی دنیا و آدم ها چیزهای زیادی می دانند ، اما در حقیقت، افراد بی خیالی هستند، امری که گاهی آن ها را به دردسر می اندازد.

۵- بینی سر بالا

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

بینی سر بالا شبیه به بینی تخت است. با این حال، نوک آن عمودی و گرد است. داشتن این نوع بینی اغلب به این معنی است که فرد اهل عمل، قابل اعتماد و میانه رو است.

۶- بینی یونانی

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

کسانی که بینی صاف و مستقیمی دارند، معمولاً صبورند و می توانند به طور واضح درباره ی مسائل فکر کنند. آن ها برای رسیدن به اهداف خود ثابت قدم اند و قابل اتکا محسوب می شوند.

۷- بینی عقابی

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

بینی عقابی میان کسانی که رایج است که آرزوی موفقیت دارند. زنانی که بینی عقابی دارند می توانند در زمینه ی تحصیلات از بقیه پیشی یگیرند و ممکن است از حس ششم قوی ای هم برای یافتن فرصت های خوب تجاری برخوردار باشند.

۸- بینی گوشتی

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

کسانی که بینی گوشتی دارند معمولاً دست و دلباز، احساسی و حساس، اما در عین حال، محتاط اند. در زندگی شخصی، آن ها مشتاق کمک به دیگران اند. زنانی که از این نوع بینی برخوردارند می توانند در رشته ی اقتصاد خانه (که با اقتصاد و مدیریت خانه، خانواده و جامعه مربوط است) و دیگر رشته های مرتبط مانند هتل داری بسیار رشد کنند.

۹- بینی قوزدار

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

بینی قوزدار شاید فردا را قوی و مصمم نشان دهد اما کسانی که این نوع بینی را دارند معمولاً بسیار دست و دلبازند.

۱۰- بینی تخت

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

داشتن بینی تخت به این معنی است که فرد از انواع مختلفی از توانایی ها برخوردار است و شیفته ی تفریح و خوشگذرانی است. این افراد را حتی اگر خیلی خوب هم نشناسید، به نظر می آیند که نگاه خوش بینانه ای به زندگی دارند.

۱۱- بینی باریک

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

کسانی که بینی باریکی دارند از اعتماد به نفس برخوردارند. آن ها معمولاً مصمم و آسیب پذیرند و علاقه ی ویژه ای به مسائل معنوی دارند.

۱۲- بینی کشیده

فرم بینی تان درباره شخصیت شما چه می گوید؟

کسانی که این نوع بینی را دارند معمولاً از درک زیادی در زمینه ی هنر و زیبایی شناسی برخوردارند. آن ها شخصیت مغرور اما بی قراری دارند و تنهایی و خلوت را به شلوغی ترجیح می دهند

روزیاتو

دکمه بازگشت به بالا