شاپرک قرمز ؛ جزئیات شگفت انگیز یک عکس!

موبنا –در تصویر شاپرک قرمز ، عکاس از لنز تله قدرتمندی استفاده کرده تا با استفاده از تجهیزات تصویربرداری ماکرو و اتاق عکاسی کوچکی که روی دوربین سوار می شود، نور عکاسی را کنترل کند و این منظره بی نظیر را ثبت کند.

خروج از نسخه موبایل