مشکل اخلاقی، شاکی خصوصی یا ترویج خشونت؛ بالاخره کدام یک را علت اخراج اساتید بدانیم؟!

جنجال اخراج اساتید همچنان ادامه دارد و جالب اینکه مسئولان نیز هر روز از علت جدیدی برای توجیه این تصمیم سخن به میان می آورند، به عنوان مثال روز گذشته مقیمی رئیس دانشگاه تهران گفت: من کاملا مطلع هستم که از ادامه همکاری برخی از این افراد به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی ممانعت به عمل آمده است، ولی در رسانه‌ها مدعی می‌شوند که قطع همکاری آنها به علت مسائل سیاسی بوده است!

موبنا-این ادعا در حالی مطرح شده که جناب مقیمی هیچ جزئیاتی از شاکیان خصوصی و مشکلات اخلاقی ادعا شده ارائه نداده است و ادعای وی به نظر حتی در بین حامیان این تصمیم هم جایگاهی ندارد. به عنوان مثال روزنامه ایران، رسانه رسمی دولت در حمایت از این اقدام نوشت: قطع همکاری با معدودی از اساتید پیمانی که در اجرای قوانین حاکم بر جذب اعضای هیأت علمی و مراعات استانداردهای علمی – پژوهشی و البته در معدود مواردی نیز برای جلوگیری از تکرار رویه خشونت‌بار و ترویج درگیری در حوادث سال گذشته، بهانه این هیاهوگری و اتهام‌زنی شده است و به این ترتیب مدعیان دفاع از آزادی و غیرامنیتی بودن دانشگاه، آن را وجه‌المعامله مطامع سیاسی خود قرار داده‌اند.

پیش تر اما روزنامه کیهان نیز در مطلبی متفاوت با دفاع از این تصمیم نوشته بود: چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که در جریان اغتشاشات پائیز سال گذشته نه فقط از اغتشاشات و اغتشاشگران حمایت کرده بودند بلکه در پاره‌ای از موارد با اراذل و اوباش اغتشاشگر در جنایت علیه مردم مظلوم این مرز و بوم همراه بوده‌اند، از دانشگاه اخراج شده‌اند. این کمترین و پیش‌پا افتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آنهاست.

حال اگر با وجود همه این ها رئیس دانشگاه تهران همچنان اصرار دارد که تصمیم فوق به خاطر مسائل اخلاقی و وجود شاکی خصوصی بوده بهتر است برای روشن شدن افکار عمومی جزئیات این مسائل و همچنین شاکیان را روشن سازد.

نواندیش

خروج از نسخه موبایل