پوشاندن موی آثار هنری در یک نمایشگاه نقاشی در مشهد!

پوشاندن موی آثار هنری در یک نمایشگاه نقاشی در مشهد!

موبنا-
نمایشگاه نقاشی در مشهد،اخبار هنری،خبرهای هنری

در یک نمایشگاه نقاشی در مشهد موی آثار هنری با چسب کاغذ پوشانده شد.

انتخاب

دکمه بازگشت به بالا