هندوانه می‌تواند قاتل کبد و طحال شما باشد !

هندوانه باعث ضعیف شدن و شل شدن عضلات معده شده و آسیب‌هایی به طحال و کبد وارد نموده که منجر به اختلال در هضم نیز می‌شود.

موبنا-مصرف هندوانه در مواقعی که شکم خالی و معده گرم است مضرّ است و باعث ضعیف شدن و شل شدن عضلات معده شده و آسیب‌هایی به طحال و کبد وارد نموده که منجر به اختلال در هضم نیز می‌شود.

به گزارش صدآنلاین، مصرف هندوانه در مواقعی که شکم خالی و معده گرم است مضرّ است.
هندوانه همچنین باعث ضعیف شدن و شل شدن عضلات معده شده و آسیب‌هایی به طحال و کبد وارد نموده که منجر به اختلال در هضم نیز می‌شود.
خوردن هندوانه در این حالت منجر به از بین رفتن طحال و کبد وعظلات معده می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا