«حسین روازاده» مدعی طب اسلامی برای همیشه از طبابت محروم شد

حسین روازاده فردی که طب اسلامی است به شکل دائم از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته در سراسر کشور محروم شد.

موبنا- حسین روازاده معروف به حکیم روازاده با حکم معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور از طباطبت محروم شد.

حکم ممنوعیت طبابت دکتر حسین روازاده (پزشک عمومی) از ابتدای شهریورماه امسال با امضای دکتر سید هاشم دریاباری سرپرست مرکز نظارت واعتبار بخشی وزارت بهداشت به مراکز دانشگاهی ابلاغ شده است.

محرومیت حسین روازاده از طبابت با استقبال جامعه پزشکی در شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

«حسین روازاده» مدعی طب اسلامی برای همیشه از طبابت محروم شد

دیده بان ایران

دکمه بازگشت به بالا