پرفشاری خون سومین علت مرگ و میر در جهان

محمدیان خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این طرح تحقیقاتی، شیوع پرفشاری خون به طور کلی ۱۷/۴ درصد، شیوع پرفشاری خون شناخته شده در بیماران۷۸/۵ درصد و شیوع پرفشاری خون شناخته‌نشده ۲۱/۵درصد بود.

موبنا-پرفشاری خون به عنوان قاتلی خاموش، سومین علت مرگ و میر در جهان است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ عبدالله محمدیان مجری طرح تعیین شیوع پرفشاری خون شناخته شده و شناخته نشده و عوامل مرتبط با آگاهی از ابتلا به بیماری در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد گفت: این طرح تحقیقاتی در جمعیت بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ نفر از افراد ۳۵ تا ۷۰ سال جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد در سال ۱۴۰۰ انجام شد.

وی با اشاره به اینکه “پرفشاری خون” علت اصلی بیماری‌های قلبی عروقی، مرگ و میر زودرس، و به عنوان یک قاتل خاموش سومین علت مرگ و میر در جهان است گفت: در این مطالعه به بررسی شیوع پرفشاری خون شناخته‌شده و شناخته‌نشده و عوامل مرتبط با آگاهی از ابتلا به بیماری پرداخته شد.

محمدیان خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این طرح تحقیقاتی، شیوع پرفشاری خون به طور کلی ۱۷/۴ درصد، شیوع پرفشاری خون شناخته شده در بیماران۷۸/۵ درصد و شیوع پرفشاری خون شناخته‌نشده ۲۱/۵درصد بود.

نوشته های مشابه

به گفته وی، در این طرح مشخص شد که جنسیت مونث، افزایش سن، افزایش مقدار قند خون ناشتا و سابقه خانوادگی مثبت ابتلا به پرفشاری خون در بستگان درجه یک، از عوامل مرتبط با ابتلا به پرفشاری خون و همچنین شناسایی پرفشاری خون در بیماران می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا