نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

جدیدترین ترکیب هوش مصنوعی و نایکی را مشاهده می کنید.

موبنا – در ادامه تعدادی از جدیدترین رندرهای نایکی مبتنی بر تصورات هوش مصنوعی را مشاهده می کنید. ظاهرا هوش مصنوعی برای آماده سازی این تصاویر، اطلاعاتی از صندل های برند معروف کروکس را نیز در اختیار داشته است!

نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

نایکی و هوش مصنوعی (+عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا