تصویر روز ناسا: دو ماه‌ بدر در آگوست

نخستین ماه کامل ماه آگوست در هنگام غروب خورشید که تقریباً در حضیض مداری (نزدیک‌ترین نقطه به زمین در مدار ماه) بود، در اولین روز آگوست طلوع کرد.

موبنا-این تصویر طلوع ماه را بر فراز سواحل ابرهای متراکم در امتداد افق شرقی راگوسا (Ragusa) در سیسیل نشان می‌دهد. در این سلسله تصاویر از طلوع ماه، قرص ماه درخشان‌تر از حد متوسط مشاهده شد. این دومین اَبَرماه سال ۲۰۲۳ بود. سومین اَبَرماه ۲۰۲۳ نیز دوباره در حضیض و در آگوست طلوع خواهد کرد.

تصویر روز ناسا: دو ماه‌ بدر در آگوست

امشب هم‌زمان با غروب خورشید دومین ماه بدر آگوست معروف به «ماه آبی» (Blue Moon) طلوع می‌کند؛ حتی اگر نور پراکنده خورشید رنگ قرمزی به قرص ماه دهد. دومین ماه کامل در یک ماه تقویمی که ماه آبی نامیده می‌شود، هر دو یا سه سال یک‌ بار رخ می‌دهد. دلیل چنین پدیده‌ای این است که فازهای ماه ۲۹.۵ روز (تقریباً یک ماه تقویمی) طول می‌کشد تا یک چرخه‌ کامل را طی کند. امشب ماه آبی آگوست در کنار سیاره درخشان زحل دیده خواهد شد.

دیجیاتو

دکمه بازگشت به بالا