کشف ۱۶۰۰ کیلوگرم کالباس فاسد و آلوده به کپک

این کار در راستای تشدید نظارت از واحدهای فرآورده‌های گوشتی انجام و ۱۶۰۰ کیلوگرم کالباس فاسد شده و آلوده به کپک ماکروسکوپی و ۳۰۰ کیلوگرم ضایعات مرغ توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از یک واحد تولیدی کشف و معدوم شد.

موبنا-۱۶۰۰ کیلوگرم کالباس فاسد شده و آلوده به کپک از یک واحد تولیدی در شهرک شکوهیه قم کشف و معدوم شد.

به گزارش ایسنا دکتر هدی ابوالحسنی معاون غذا و دارو به همراه مدیر حوزه فرآورده‌های خوراکی آشامیدنی دانشگاه طی بازدیدی که امروز صبح ۸ شهریور از کارخانه سوسیس و کالباس واقع در شهرک شکوهیه داشت؛ دستور امحای مواد اولیه ناسالم و پیگیری جهت پلمباین کارخانه را صادر کرد.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، این کار در راستای تشدید نظارت از واحدهای فرآورده‌های گوشتی انجام و ۱۶۰۰ کیلوگرم کالباس فاسد شده و آلوده به کپک ماکروسکوپی و ۳۰۰ کیلوگرم ضایعات مرغ توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از یک واحد تولیدی کشف و معدوم شد.
این کارخانه در حال استفاده از مواد اولیه ناسالم در تولید سوسیس و کالباس و بسته‌بندی آن در فضای غیر بهداشتی بود.
دکمه بازگشت به بالا