۹۹ درصد مردم مبتلا به « کرم‌گوش » هستند!

برای اینکه چرا آهنگ ها در افکار ما گیر می کنند، توضیحات مختلفی وجود دارد. به گفته برخی از محققان، موسیقی گیر کرده شبیه به افکار سرکوب شده است. به گفته برخی از متخصصان، کرم گوش صرفا وسیله ای برای مشغول نگه داشتن مغز در زمان بیکاری است.

موبنا-ما همواره در حال زمزمه‌ کردن آهنگی هستیم و آهنگی که صبح زود آن را شنیده‌ایم را تا آخر شب زمزمه می‌کنیم و مغز ما مدام ما را به آهنگ باز می‌گرداند، حتی اگر در دفتر کارمان سخت مشغول انجام کاری باشیم.

به گزارش خبرآنلاین، کارشناسان می‌گویند که کرم‌های گوش دلیلی هستند که ما همچنان یک آهنگ را زمزمه می‌کنیم. نه! کرم‌های گوش نوعی کرم یا موجود واقعی نیستند، اما انگل هستند، به این معنا که در سر شما جا می‌گیرند و منجر به خارش شناختی یا خارش مغزی می‌شوند.
بخشی از مغز به نام قشر شنوایی زمانی که به موسیقی گوش می‌دهیم فعال می‌شود. محققان دانشگاه دارتموث کشف کردند که وقتی بخشی از یک آهنگ آشنا را برای داوطلبان تحقیق می‌نواختند، قشر شنوایی آنها به طور خود به خود آهنگ را ادامه می‌داده‌است، به عبارت دیگر، مغز آنها مدت‌ها پس از پایان موسیقی به خواندن ادامه می‌دهد. تنها راه رفع خارش مغز این است که آهنگ را بارها و بارها در ذهن خود تکرار کنید.
برای اینکه چرا آهنگ ها در افکار ما گیر می کنند، توضیحات مختلفی وجود دارد. به گفته برخی از محققان، موسیقی گیر کرده شبیه به افکار سرکوب شده است. به گفته برخی از متخصصان، کرم گوش صرفا وسیله ای برای مشغول نگه داشتن مغز در زمان بیکاری است.
جیمز کلاریس، استاد بازاریابی در کالج مدیریت بازرگانی دانشگاه سینسیناتی، در مورد کرم گوش و خارش مغز تحقیق کرده و دریافته است که ۹۹ درصد از ما تسلیم آنها شده‌ایم. برخی از آهنگ‌ها پس از مدتی فراموش می‌شوند، در حالی که شما چندین روز به زمزمه برخی از آنها ادامه می‌دهید.
دکمه بازگشت به بالا