گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

شیر گونه‌ای پستاندار گوشت‌خوار است. با بدنی بزرگ که وزنش در میان نرها گاه به ۲۵۰ کیلوگرم می‌رسد، این جانور نیرومند دومین عضو بزرگ‌جثهٔ سردهٔ خود پس از ببر است. شیر به خاطر بدن بزرگ و هیبت و چالاکیش در هنگام شکار لقب «سلطان جنگل» را به خود گرفته است.

موبنا – در ادامه می توانید واقعیت هایی جالب درباره شیرها را مطالعه کنید:

 هرچه یال شیر نر تیره تر باشد، سن آن بیشتر است.

شیر های ماده ترجیح می دهند با آن دسته از شیر های نر جفت گیری کنند که بلند ترین و تیره ترین یال را دارند.

شیرها در گله های ۱۰ تا ۱۵ تایی زندگی کرده و هر کدام از اعضا گروه وظیفه ای خاص را بر عهده می گیرند. کارهایی همچون شکار، تولید مثل، مراقبت از توله ها و نظم دادن به گله جزو مهمترین نقش های شیرها می باشد. شیرها تنها گربه سانانی هستند که به صورت دسته جمعی و بدون تنش در کنار هم زندگی نموده و همیشه سلسله مراتب گروه را رعایت می کنند.

شیر‌ها بیش از ۲۰ ساعت در روز می‌خوابند!

نوشته های مشابه

 برخلاف سایر گربه سانان، شیرها شناگران بسیار ماهری هستند.

 غرش شیر تا بیش از ۸ کیلومتر شنیده می‌شود!

شیر‌ها ۹۴ درصد زیستگاه و بیش از ۹۰ درصد جمعیت خود را از دست داده اند

شیر ها هر روز حدود ۱۸ پوند گوشت می خورند. اندازه این گوشت مانند این است که یک انسان، ۷۰ همبرگر بخورد.

 شیرها تنها گربه سانانی هستند که دارای دُم منگوله دار هستند. این دُم نه تنها به شیر زیبایی می بخشد بلکه برای فرستادن پیام‌هایی مانند ” از این طرف بیا” بکار می رود. منگوله دم شیر، در ۵ تا ۷ ماهگی شکل میگیرد.

 با اینکه شیر، سلطان جنگل نامیده می شود اما این حیوان در جنگل زندگی نمی کند. شیر‌ها فقط در علفزار ها و دشت ها زندگی می کنند.

 شیر های نر، تنها گربه سانان بزرگی هستند که شبیه جنس ماده خود نیستند.

گاز شیر ۳۰ برابر قوی تر از گاز یک گربه خانگی است. گاز شیر ها، با نیروی ۶۰۰ پوند بر اینچ، ضعیف‌ترین گاز در بین گربه سانان بزرگ است. نیروی گاز جگوار با ۲۰۰۰ پوند بر اینچ قوی‌ترین گاز در بین گربه سانان است. قوی‌ترین گاز در بین تمامی حیوانات مربوط به تمساح نیل با نیروی ۵۰۰۰ پوند بر اینچ است.

در ادامه تصاویری را مشاهده می کنید که ثبت آن ها جرات زیادی لازم داشته است:

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

گرفتن این عکس ها جرات می خواهد! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا