کشف سیانوباکتری جدید با نام علمی «خارگیا» از جزیره خارگ

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، موفق به کشف یک جنس و گونه جدید از سیانوباکتری‌های ساده رشته ای با نام علمی خارگیا (Khargia iranica ) از خلیج فارس شدند.

موبنا-به نقل از روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، این سیانوباکتری که  Khargia iranica نام دارد از جزیره خارگ به عنوان یکی از جزایر مهم ایران در صادرات نفت کشف شده است.

این کشف که توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا  و محققی از کشور جمهوری چک انجام شد، نشان داد که تنوع سیانوباکتری‌ها در این منطقه که تاکنون به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته اند، بسیار بیشتر از حد تصور می باشد. سیانوباکتری‌های ساده رشته ای یک گروه از باکتری های سبز آبی هستند که تعداد زیادی از گونه‌های جدید و اغلب پنهان را شامل می شوند.

Khargia iranica با روش‌هایی از جمله مقایسه مورفولوژیکی، تحلیل فیلوژنتیکی و تحلیل گونه بر اساس مجموعه داده‌های ترکیبی از سایر ارگانیسم‌های مرتبط، به ویژه سیانوباکتری‌های ساده رشته ای کشف شده است.

این سویه هم اکنون با شماره دسترسی IBRC-M 5007 در کلکسیون بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نگهداری و محافظت می شود.

شایان ذکر است نتایج این تحقیق در مجله بین المللی Fottea, Olomouc به چاپ رسیده است.

ایسنا

دکمه بازگشت به بالا