بسته بندی فرهنگی آدامس در هنگ کنگ! (عکس)

این عکس را یکی از گردشگرانی که در هنگ کنگ بوده ثبت کرده است.

موبنا –وی توضیح می دهد که داخل قوطی آدامس به تعداد آن کاغذ قرار داشت که بعد از پایان جویدن، آدامس خود را داخل کاغذ پیچیده و سپس در سطل زباله رها کنید.

دکمه بازگشت به بالا