HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

در این مجموعه طراحی ظاهری به گونه ای بوده است که کل پروژه از سایر پمپ بنزین های دونجینگ متمایز شود و بدین ترتیب تصور متداولی که از یک جایگاه مشابه وجود دارد تغییر کند.

موبنا گروه معماری SITUATE یک پروژه متفاوت تحت عنوان HELLO را طراحی می کند که یک پمپ بنزین مدرن واقع در دونجینگ؛ قطب برجسته صنعت نفت چین است.

در این مجموعه طراحی ظاهری به گونه ای بوده است که کل پروژه از سایر پمپ بنزین های دونجینگ متمایز شود و بدین ترتیب تصور متداولی که از یک جایگاه مشابه وجود دارد تغییر کند.

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

این سازه در شالیزاری در محدوده شمال جاده اصلی مستقر شده است. به دلیل شوری و قلیایی بودن خاک منطقه، کمربندهای آبی در فضای بین برآمدگی ها تعبیه شده اند تا کیفیت خاک بهبود یابد. در نتیجه این طراحی چیدمان متناوب برآمدگی ها و کمربندهای آبی یک بافت راه راه را شکل می دهد. بدین ترتیب تیم معماری نیز از سقف بشکه مانند پیوسته با پنج قوس نیم دایره استاندارد استفاده کرده که یادآور خطوط لوله و تانکرهای نفتی هستند و از این طریق میراث صنعتی شهر را حفظ کرده اند.

لازم به ذکر است که این سیستم سقف ماژولار به وسیله یک قاب بتنی پشتیبانی می شود.

این پروژه همچنین شامل یک کافه و سالن بزرگ در طبقه دوم است که ارتباطی صمیمی با محیط طبیعی اطراف ایجاد می کند. به نظر می رسد که می توان از این فضا به عنوان اتاق کنفرانس و یا سالن نمایشگاهی برای گروه HELLO استفاده کرد.

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

HELLO ؛ تلاش برای طراحی پمپ بنزین متفاوت در چین (+عکس)

دکمه بازگشت به بالا