رخداد بزرگترین زلزله در «سالند» استان خوزستان

هفته گذشته «سالند» استان خوزستان با زلزله‌های ۴.۱، ۳.۶ و ۲.۶ لرزید و استان خراسان جنوبی زلزله‌هایی بین ۳.۲ تا ۳.۸ را تجربه کرد.

موبنا-در هفته گذشته، سالند استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای ۴.۱ ، ۳.۶ و ۲.۶ ، و همچنین ایذه در همین استان با زلزله ۲.۸ لرزید. در گلی داغ استان گلستان نیز  دو زمینلرزه به بزرگای ۳.۴ به ثبت رسید.

شوسف استان خراسان جنوبی با زلزله‌های به بزرگای ۳.۲ و ۳.۳ و ۳ دیهوک استان خراسان جنوبی با زلزله ای به بزرگای ۳.۸ لرزیدند. زرآباد استان آذربایجان غربی بعد از زلزله ۲.۷ زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳.۱ رخ داد.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۱ مرداد

سالند استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در۱۷ کیلومتری سالند، ۲۶ کیلومتری لالی و ۳۸ کیلومتری گتوند این استان بوده است.

در ونک استان اصفهان زلزله ۲.۶، سیه چشمه استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸، ایذه استان خوزستان زلزله ۲.۸، حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۶، بهاباد استان یزد زلزله ۲.۸ رخ داد.

یکشنبه ۲۲ مرداد

در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵، شیرین سو استان همدان زلزله ۲.۶، به ثبت رسید.

دوشنبه ۲۳ مرداد

در گلی داغ استان گلستان با دو زمینلرزه به بزرگای ۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۳۳ کیلومتری گلی داغ و ۴۰ کیلومتری کلاله استان گلستان و ۳۴ کیلومتری رباط قره بیل استان خراسان شمالی بوده است.

سه شنبه ۲۴ مرداد

آرین شهر استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، گردکشانه استان آذربایجان غربی را تجربه کردند.

دیهوک استان خراسان جنوبی با زلزله ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۴ کیلومتری دیهوک، ۶۹ کیلومتری ارسک و ۷۶ کیلومتری طبس این استان گزارش شد.

بابامنیر استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه ای در ۲۹ کیلومتری بابامنیر و ۳۳ کیلومتری خشت استان فارس و ۳۸ کیلومتری وحدتیه استان بوشهر گزارش شد.

سالند استان خوزستان با زلزله ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۴ کیلومتری لرزید.

چهارشنبه ۲۵ مرداد

در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۸ رخ داد.

در زرآباد استان آذربایجان غربی بعد از زلزله ۲.۷ زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در ۱۰ کیلومتری زرآباد، ۳۳ کیلومتری سیه چشمه و ۳۴ کیلومتری قره ضیالدین این استان بوده است.

پنج شنبه ۲۶ مرداد

در میمند استان فارس زلزله ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۱  کیلومتری میمند، ۲۱ کیلومتری فیروز آباد و ۲۶ کیلومتری دوزه این استان بوده است.

در پهله استان ایلام زلزله ۲.۵، کیلان استان تهران زلزله ۲.۹، لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۷ رخداد.

تسوج استان آذربایجان شرقی با زمینلرزه ای به بزرگای ۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در ۱۳ کیلومتری تسوج، ۲۵ کیلومتری کشکسرای و ۳۱ کیلومتری شرفخانه این استان بوده است.

جمعه ۲۷ مرداد

در شوسف استان خراسان جنوبی با سه زلزله به بزرگای ۳.۲ و ۳.۳ و ۳ لرزید و کانون این دو رخداد لرزه ای در ۲۱ کیلومتری شوسف، ۲۶ کیلومتری نهبندان و ۶۹ کیلومتری درح این استان گزارش شد.

در قنوات استان قم زلزله ۲.۶، فارابی زلزله ۲.۵و خوی استان آذربایجان غربی رخ داد.

ایسنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا