بارش شهابی برساوشی در چهارمحال و بختیاری

هر ساله با نزدیک شدن به اواخر مرداد ماه پدیده نجومی بارش شهابی برساوشی که اوج فعالیت آن ۲۰ تا ۲۳ این ماه است رخ می‌دهد، در زمان اوج بارش شاهد رصد ۱۰۰ تا ۱۲۰ شهاب در ساعت هستیم. بارش شهابی برساوشی حاصل عبور ذرات به جا مانده از دنباله‌دار سوئیفت‌تاتل است، که کانون این بارش صورت فلکی برساوش است.

موبنا-از جذابیت‌های بارش‌های شهابی این است که نیاز به ابزار رصدی خاصی نیست و با چشم غیر مسلح نیز قابل رویت می‌باشد و این نکته باعث می‌شود که در زمان اوج بارش‌های شهابی تعداد زیادی از منجمان آماتور و مردم به تماشای این پدیده بنشینند. تصاویر این گزارش در شب‌های اوج بارش آن در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری از جمله شیخ‌علیخان، چلگرد و ارجَنک تهیه شده است.

بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری
بارش شهابی،تصاویر خبری،عکس خبری

 

ایرنا

دکمه بازگشت به بالا