تولد بیش از ۶۰۰۰ چندقلو در کشور طی ۴ماه/ تهران رکورد دار چندقلوزایی

طبق آمارهای اعلامی ثبت احوال کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا تیر ماه بیش از ۶ هزار مورد چند قلو در کشور متولد شده است.

موبنا- بر پایه آمارهای اعلامی ثبت احوال کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه ، بیش از ۶ هزار مورد چند قلو در کشور متولد شده است که بیشترین آن مربوط به  تهران با ۹۱۳ مورد و خراسان رضوی با ۵۷۳ تولد بوده است.

تهران نیز بیشترین رکورد را در تولد نوزاد پنج قلو داشته است.

گفتنی است، در سال ۱۴۰۱، ۳۸ هزار و ۳۲۱ چندقلو در کشور متولد شده است که بیشترین آن مربوط به تهران با ۶ هزار و ۹۳ مورد، خراسان رضوی با ۳ هزار و ۹۶ مورد ، خوزستان با ۲ هزار و ۸۶۴ مورد و اصفهان با ۲ هزار و ۱۲۱ تولد نوزاد بوده است.

ایسنا

دکمه بازگشت به بالا