متولدین کدام فصل عصبی ترند ؟!

احتمالا این را می دانید که فصلی که در آن متولد شده اید با خلق و خوی شما ارتباط دارد.

موبنا-محققان به این نتیجه رسیده اند که فصل تولد می تواند الگوهای رفتاری را در افراد به وجود بیاورد.

جمع بندی محققان از خلق و خوی متولدین هر فصل به شکل زیر است :

متولدین کدام فصل عصبی ترند ؟!

دکمه بازگشت به بالا