کاهش سن جراحی زیبایی در ترکیه به ۱۵ سال

کارشناسان درباره کاهش سن جراحیهای زیبایی در ترکیه به 15 سال و نقش شبکه های اجتماعی در آن هشدار می دهند.

موبنا-مصاحبه با پزشکان جراحی زیبایی در ترکیه نشان می دهد رفته رفته سن جراحی زیبایی در این کشور رو به کاهش است.

به نقل از نشریه صباح ترکیه ، عمده جراحیهای زیبایی که در ترکیه انجام می شود جراحی بینی و تزریق ژل در قسمتهای مختلف صورت است. با وجود اینکه هزینه این قبیل جراحیها زیاد است به علت گسترش شبکه های اجتماعی و الگوپذیری شدید جوانان از سلبریتیها و مدلهای زیبایی، گرایش جوانان و حتی نوجوانان به جراحیهای زیبایی هر روز بیشتر می شود.

در واقع دنبال کنندگان افراد مشهور در اینترنت سعی می کنند هر چه بیشتر شکل و شمایل خود را به آنها شبیه کنند. اما چنین جراحیهایی بی خطر نیست و موارد زیادی از نتایج نامطلوب و بعضا خطرناک و منجر به مرگ گزارش شده است که با جستجو در اینترنت می توان آنها را مشاهده کرد.

جالب توجه است که در ترکیه جراحیهای زیبایی در مقایسه با کشورهای غربی و آمریکایی هزینه بسیار کمتری دارد و به همین علت یکی از کشورهایی است که غربیها برای جراحیهای زیبایی به این کشور می آیند. اخیرا یک زن سوئدی که برای جراحی زیبایی به ترکیه آمده بود از زیر تیغ جراحی زنده بیرون نیامد.

خروج از نسخه موبایل