سخنگوی صنعت آب : ۲۶۹ شهر کشور در تنش آبی به سر می‌برند

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۹ شهر دارای تنش آبی هستند، گفت: برای شهر مشهد به لحاظ شرایط بحرانی سد دوستی پروژه های متعددی تعریف کرده ایم، همچنین در تبریز به دلیل از دست دادن سد نهند پروه هایی را تعریف کردیم. در طبس، زنجان و چاه نیمه های سیستان و همچنین آبهای زیرزمینی دچار مخاطره هستند و تماما پروژه تعریف شده است.

موبنا-سخنگوی صنعت آب گفت: ما ۸۴ پروژه در سطح کشور در دستور کار داریم و امروز مورد حادی برای تامین آب وجود ندارد.

هاشم امینی در نشست خبری درباره شهرهای دارای تنش آبی اظهار داشت: شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی باعث شده سالانه در برخی شهرها ناترازی منابع و مصارف آب داشته باشیم و دسترسی مشترکین به آب شرب دچار مخاطره شود برای حل این موضوع آبفا با پایش منابع و مصارف و بررسی ناترازی تامین و مصرف پروژه های مختلفی را تعریف کرده است.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: در سند ۴ ساله مدیریت تنش آبی افزایش پایداری و تاب آوری شبکه و افزایش ظرفیت مخازن، پروژه های بازسازی خطوط انتقال و….. پیش ینی شده که پروژه ها برای کل شهرهای کشور به طور هفتگی رصد و پایش می شود.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۹ شهر دارای تنش آبی هستند، گفت: برای شهر مشهد به لحاظ شرایط بحرانی سد دوستی پروژه های متعددی تعریف کرده ایم، همچنین در تبریز به دلیل از دست دادن سد نهند پروه هایی را تعریف کردیم. در طبس، زنجان و چاه نیمه های سیستان و همچنین آبهای زیرزمینی دچار مخاطره هستند و تماما پروژه تعریف شده است.
وی تاکید کرد: ما ۸۴ پروژه در سطح کشور در دستور کار داریم و امروز مورد حادی برای تامین آب نداریم.
دکمه بازگشت به بالا