کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

این کفش ها در نوع خود بسیار عجیب و حتی بعضا غیر قابل استفاده هستند!

موبنا – لیزا اسنوک دانش آموخته رشته گرافیک در رویال آکادمی هلند است که یکی از مطرح ترین دانشگاه های هنر جهان محسوب می شود. او یک موزه مجازی از کفش هایی که عجیب و جالب هستند، راه اندازی کرده که در ادامه مشاهده می کنید:

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

 

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

 

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

کفش های زشت، عجیب و کمی ترسناک! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا