تجمع حامیان لایحه حجاب مقابل مجلس / تجمع کنندگان خطاب به قالیباف: حق نداری از حجاب عقب نشینی کنی! (عکس)

تجمع کنندگان از شهرهای مخنلف کشور ( ایلام، مازندران، مشهد، قم) با پلاکاردهایی روبروی مجلس حضور پیدا کردند/ جماران

تجمع حجاب مقابل مجلس / تجمع کنندگان خطاب به قالیباف: حق نداری از حجاب عقب نشینی کنی!

تجمع حجاب مقابل مجلس / تجمع کنندگان خطاب به قالیباف: حق نداری از حجاب عقب نشینی کنی!

تجمع حجاب مقابل مجلس / تجمع کنندگان خطاب به قالیباف: حق نداری از حجاب عقب نشینی کنی!

تجمع حجاب مقابل مجلس / تجمع کنندگان خطاب به قالیباف: حق نداری از حجاب عقب نشینی کنی!

تجمع حجاب مقابل مجلس / تجمع کنندگان خطاب به قالیباف: حق نداری از حجاب عقب نشینی کنی!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا