فنجان مخصوص افراد دارای سبیل! (عکس)

افرادی که سبیل بلند دارند برای خوردن و آشامیدن حسابی دردسر دارند…

موبنا – شاید این فنجان یا بهتر بگوئیم گجت، در نگاه اول بسیار ساده باشد اما اساسا مشکل افراد با سبیل بلند در هنگام نوشیدن مایعات را حل می کند!
تصویر مربوط به دوره ویکتوریا می شود. دورهٔ ویکتوریا یا دورهٔ ویکتوریایی، دورهٔ اوج انقلاب صنعتی در بریتانیا و اوج امپراتوری بریتانیا بود.

دکمه بازگشت به بالا