وقتی ظاهر توالت برایتان مهم باشد! (عکس)

رندرهای هوش مصنوعی به توالت فرنگی هم رسیده است!

موبنا –اینجا هوش مصنوعی برندهای لوکس مانند شنل و لوئی ویتون را وارد صنعت تولید توالت فرنگی کرده که احتمالا مالکان این برندها در بدترین تخیلات خود نیز چنین موردی را ندیده بودند!

وقتی ظاهر توالت برایتان مهم باشد! (عکس)

وقتی ظاهر توالت برایتان مهم باشد! (عکس)

وقتی ظاهر توالت برایتان مهم باشد! (عکس)

وقتی ظاهر توالت برایتان مهم باشد! (عکس)

وقتی ظاهر توالت برایتان مهم باشد! (عکس)

دکمه بازگشت به بالا