فیل های نگران پارک ویندزور و دردسر فرودگاه هیترو لندن! (+فیلم و عکس)

صدای هواپیماهای جت که برای فرود در فرودگاه هیترو لندن از روی پارک سافاری ویندزور عبور می کردند، موجب وحشت فیل های ساکن آن می شد.

موبنا – در سال ۱۹۶۹، برای آرامش فیل هایی که در پارک سافاری ویندزور در برکشایر، انگلیس نگهداری می شدند، یک سری محافظ های گوش ویژه طراحی شد.

 

 

صدای هواپیماهای جت که برای فرود در فرودگاه هیترو لندن از روی این پارک سافاری عبور می کردند موجب وحشت این حیوانات می شد.

 

 منبع: عصرایران
خروج از نسخه موبایل