قدیمی ترین ایستگاه مترو جهان (عکس)

خیابان بیکر، انگلیس – ۱۵۷ سال پیش و اکنون

موبنا ایستگاه خیابان بیکر یک ایستگاه از خط بیکرلو و از خطوط متروی لندن است که در خیابان بیکر قرار دارد و در ۱۰ ژانویه ۱۸۶۳ افتتاح شده‌است.

قدیمی ترین ایستگاه مترو جهان (عکس)

دکمه بازگشت به بالا