تصویری باورنکردنی از سنگ کلیه زیر میکروسکوپ الکترونی!

یک میکروسکوپ (STEM (Scanning Transmission Electron Microscope می‌تواند در زمینه تاریک و در مقیاس ۵۰pm حدود ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بزرگنمایی داشته باشد. در حالی که میکروسکوپ‌های نوری محدود به مقیاس ۲۰۰nm و بزرگنمایی کمتر از ۲۰۰۰ هستند.

موبنا دسته‌ای از میکروسکوپ‌ها که از پرتویی از الکترون‌های شتاب‌دار به عنوان منبع تابش استفاده می‌کنند، میکروسکوپ‌های الکترونی نامیده می‌شوند. تصویر‌برداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (Electron Microscope)، تکنیکی برای به‌دست آوردن تصاویر با وضوح بالا از نمونه‌های بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی است.

دکمه بازگشت به بالا