سه پاندا متفاوت را پیدا کنید!

زمان حل چالش را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در تصویر زیر تعداد زیادی پاندا دیده می شوند که عینک آفتابی به چشم دارند. اما در میان آنها سه پاندا این کار را انجام نداده اند. آیا می توانید آنها را پیدا کنید؟

سه پاندا بدون عینک آفتابی

سرگرمی های تصویری یافتن اشیا پنهان گزینه خوبی برای تقویت مهارت های مشاهده ای انسان از طریق به چالش کشیدن چشم و مغز هستند.

چالش این است که سه پاندای بدون عینک آفتابی را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید.

 

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

در تصویر زیر محل پنهان شدن سه پاندای بدون عینک آفتابی مشخص شده است.

 

سه پاندا بدون عینک آفتابی

دکمه بازگشت به بالا