شرایط درخواست بخشش شهریه در دانشگاه تربیت مدرس تغییر کرد

شرایط درخواست بخشش شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس مصوبات جلسه ۴۸۲ کمیسیون موارد خاص دانشگاه تربیت مدرس تغییر یافت.

موبنا- بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، درخواست بخشش شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که بر اساس شیوه‌نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی این دانشگاه و تمدید کلی کمیسیون موارد خاص دانشگاه در تاریخ مقرر موفق به دفاع از پایان‌نامه خود شوند، قبل از فراغت از تحصیل و حداکثر تا سه ماه پس از دفاع از پایان‌نامه قابل طرح و بررسی در کمیسیون موارد خاص است.

بر این اساس درخواست بخشش شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بعد از فراغت از تحصیل و سه ماه بعد از دفاع قابل طرح در کمیسیون موارد خاص نیست.

همچنین درخواست بخشش شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری که بر اساس شیوه‌نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه و تمدید کلی کمیسیون موارد خاص دانشگاه در تاریخ مقرر موفق به دفاع از پایان‌نامه خود نمی‌شوند و برای اخذ مجوز برای دفاع از پایان‌نامه به سامانه سجاد(سامانه جامع امور دانشجویان) ارجاع داده می‌شوند، قابل طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه نیست.

در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه تربیت مدرس تاکید شد، درخواست بخشش شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشکده علوم پزشکی که در تاریخ مقرر شده بر اساس شیوه‌نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه و تمدید کلی کمیسیون (دانشجویان ارشد تا پایان ترم هفتم و دانشجویان دکتری تا پایان ترم دوازدهم) موفق به دفاع از پایان‌نامه خود می‌شوند، قبل از فراغت از تحصیل و حداکثر تا سه ماه بعد از دفاع از پایان‌نامه قابل طرح در کمیسیون موارد خاص می‌باشد.

بر این اساس، درخواست بخشش شهریه دانشجویانی که برای اخذ مجوز دفاع از پایان‌نامه بعد از مهلت فوق‌الذکر به صورت موردی به کمیسیون موارد خاص ارجاع داده شوند قابل طرح در کمیسیون موارد خاص نمی‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا