عکاسی ماکرو از سن بدبو (عکس)

سِن‌های بدبو (Pentatomidae) یا به گویش عامیانه خرچسنه یا خرچسونه تیره‌ای از حشرات هستند.

موبنا – خانوادهٔ سِن‌های بدبو متعلق به راستهٔ نیم‌بالان (Hemiptera)، زیرراسته ناجوربالان (Heteroptera)، فروراستهٔ بدبوسانان (Pentatomomorpha) است.

این سن‌ها ناقل قارچ Nematospora coryli و بیماری ماسوی پسته (Stigmatomycosis) هستند. که همیشه بر روی درختان هستند. وبعد از کشته شدن آنها بوی بسیار بدی ترشح میشود. که بیشتر در صحرا و زمین های کشاورزی هستند.

عکاسی ماکرو از سن بدبو (عکس)

عکاسی ماکرو از سن بدبو (عکس)

عکاسی ماکرو از سن بدبو (عکس)

دکمه بازگشت به بالا