از تصلب شرائین با این خوراکی‌ ها پیشگیری کنید

تصلب شرائین بیماریی است که در آن چربی ها مانند کلسترل و کلسیم در دیواره شریان های قلب، مغز یا سایر اعضای بدن رسوب می کنند.

موبنا-تصلب شرائین بیماریی است که در آن چربی ها مانند کلسترل و کلسیم در دیواره شریان های قلب، مغز یا سایر اعضای بدن رسوب می کنند و این باعث سفت و ضخیم شدن دیواره شریان ها و انسداد آنها و درنتیجه کاهش خونرسانی به قلب، مغز یا عضو دیگر و در نهایت سکته قلبی یا مغزی یا بیماری عضو می شود.

پژوهش نشان داده که میوه و سبزیجات بخصوص سبزیجات جنس کلم (Brasscia) مانند انواع و اقسام کلم، شلغم، تربچه(radish) ، بولاغ اوتی (watercress)، منداب (arugula) از تصلب شرائین پیشگیری می کنند.

گیاهان جنس کلم غنی از فیبر، ویتامین های C، E و K، کاروتنوئیدها، اسید فولیک، مواد معدنی (minerals) و همچنین ترکیبات گوگرد دار به نام glucosinolates هستند که ترکیبات اخیر باعث مزه کمی تلخ و بوی تند سبزیجات مذکور می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا