بانک های خصوصی چهارشنبه و پنجشنبه این هفته تعطیل است

«محمدرضا جمشیدی» در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت: فردا و پس فردا بانک های خصوصی تعطیل است و کشیک هم نداریم.

موبنا- «محمدرضا جمشیدی»  گفت: فردا و پس فردا بانک های خصوصی تعطیل است و کشیک هم نداریم.

رکنا

دکمه بازگشت به بالا