پاسخ تند رحيمى جهان آبادى به وحيد يامين پور: شما همان نیستید که از لباس زیر زنان صحبت میکردید؟!

واکنش جلیل رحیمی جهان آبادی به توييت وحيد یامین پور، معاون جوانان وزير ورزش و عضو جبهه پايدارى: شما همان نیستید که از لباس زیر زنان صحبت میکردید؟! ببینید چه کسی از ادب حرف میزند!

موبنا- واکنش جلیل رحیمی جهان آبادی به توييت وحيد یامین پور، معاون جوانان وزير ورزش و عضو جبهه پايدارى: شما همان نیستید که از لباس زیر زنان صحبت میکردید؟! ببینید چه کسی از ادب حرف میزند!

پاسخ تند رحيمى جهان آبادى به وحيد يامين پور: شما همان نیستید که از لباس زیر زنان صحبت میکردید؟!

نواندیش

دکمه بازگشت به بالا