تولید ۳۰۰۰ تن گوشت قرمز در استان قزوین

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید سه هزار و ۱۴ تن گوشت قرمز در واحدهای دامپروری صنعتی و روستایی این استان در تیر ماه سال جاری خبر داد.

موبنا-محمد میربابایی با اشاره به تولید سه هزار و ۱۴ تن گوشت قرمز در واحدهای دامپروری صنعتی و روستایی استان قزوین در تیر ماه امسال، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به وجود واحدهای صنعتی دامداری فعال، تولید استان به ۱۲ هزار و ۶۱۸ تن رسیده است و این میزان گوشت از ۴ میلیون و ۲۰۰هزار واحد دامی تولید شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، وی یادآور شد: تا پایان سال جاری حدود ۳۳ هزار و ۱۵۰ تن گوشت قرمز در این واحدها تولید شود و ۱۷ هزار و ۸۹۷ بهره‌بردار در زمینه تولید گوشت در استان قزوین به فعالیت می‌پردازند.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: در صورت دسترس بودن نهاده‌های کافی و رفع کمبود نقدینگی انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به اهداف کمی و کیفی در تولید گوشت قرمز در استان قزوین دست یابیم.

دکمه بازگشت به بالا