باز کردن رمز قفل با پنج سرنخ!

زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – یک بازی فکری در ادامه ارائه شده است که باید در آن رمز چهار رقمی یک قفل را بر اساس سرنخ های ارائه شده، پیدا کنید. این کار می تواند مغز شما را به چالش بکشد.

 

باز کردن رمز قفل با پنج سرنخ!

سرنخ ها عبارتند از:

نوشته های مشابه

سرنخ شماره ۱ – کد ۹۲۸۵: یک عدد درست است، اما سر جای درست خود قرار ندارد.

سرنخ شماره ۲ – کد ۱۹۳۷: دو عدد درست هستند، اما سر جای درست خود قرار ندارند.

سرنخ شماره ۳ – کد ۵۲۰۱: یک عدد درست است و سر جای درست خود قرار دارد.

سرنخ شماره ۴ – کد ۶۵۰۷:  هیچ چیزی درست نیست.

سرنخ شماره ۵ – کد ۸۵۲۴: دو عدد درست هستند، اما سر جای درست خود قرار ندارند.

 

جواب، پایین صفحه ارائه شده است.

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

پاسخ: با توجه به سرنخ ها، عدد ۳۸۴۱ رمزی است که قفل را باز می کند.

دکمه بازگشت به بالا