لایحه عفاف و حجاب به زبان ساده : مجازات های جداگانه بی حجابی و بدپوششی در خیابان ، مغازه ، اداره ، دانشگاه ، مدرسه و خودرو برای زنان و مردان

مثلا یک تورلیدر در حالی که حین عبور از یک مسیر جنگلی ویژگی های طبیعی آنجا را توضیح می دهد، مسوول حجاب گردشگران نیز هست/ برای شناسایی افراد بی حجاب در همه وسایل حمل و نقل عمومی دوربین نصب می شود.

موبنا- متن ” لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ” منتشر شد.  هر چند این لایحه، هنوز به قانون تبدیل نشده است ولی در صورت تصویب نهایی، بخش زیادی از جامعه را قانوناً مجرم می کند و دوره جدیدی از تنش های سیاسی و اجتماعی را رقم خواهد زد.  ولی بسیار طولانی و حاوی اصطلاحات حقوقی به ویژه در بخش مجازات هاست و مثلا وقتی می گوید فلان فرد به مجازات درجه ۵ محکوم می شود، عموم مردم نمی دانند که منظور از درجه ۵ چیست.

از این رو، عصر ایران بخش های اصلی مربوط به مجازات ها را ساده و خلاصه کرده است که خواهید خواند.

به گزارش عصر ایران: این لایحه در بخش وظایف نهادهای حکومتی، به یک سری مطالب تکراری و کلیشه ای مانند لزوم فرهنگ سازی، الگوسازی، اختصاص بودجه به ترویج عفاف و حجاب، تسهیل ازدواج جوانان،حمایت از کسب‌وکار‌ها و سکو‌های مروج عفاف و حجاب، رصد و تجزیه‌وتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن، پیگیری برای گسترش سبک زندگی اسلامی ، لزوم نظارت دستگاه ها و نظایر این ها پرداخته است که عملاً اتفاق خاصی در این حوزه نمی افتد.

اما در ادامه و آنچه به عموم مردم است، مجازات های سنگینی را تعیین کرده است که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم؛ با عصر ایران همراه باشید:

ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی سازمان یافته

مجازات: 
حبس بیش از ۵  تا ۱۰ سال یا جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

توهین به اصل حجاب  یا ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی

مجازات:

مرتبه اول:
جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور ( وقتی نوشته می شود به تشخیص قاضی، یعنی الزامی به ممنوع الخروجی نیست مگر این که قاضی تشخیص دهد)
ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال
حذف محتوا‌ها

در صورت تکرار:
جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال +سایر مجازات‌های مرتبه اول

 برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی صاحبان یا کارکنان در محل کسب، حرفه یا شغل

 مجازات:
علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل به این ترتیب مجازات می شود:
در مرتبه اول:
جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد)
به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال

در صورت تکرار:
جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد)
ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال (اینجا ممنوع الخروجی الزامی است)
تبصره- مسیر‌ها و محل‌های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تور‌های گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می‌شود. (یعنی مثلا یک تورلیدر در حالی که حین عبور از یک مسیر جنگلی  ویژگی های طبیعی آنجا را توضیح می دهد، مسوول حجاب گردشگران نیز هست.)

  ارتکاب جرائم این قانون توسط شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است اعم از فضای مجازی یا غیرمجازی

مجازات:
علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی به مجازات های زیر نیز محکوم می شود:
جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد
محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت ۶ ماه تا ۵ سال
ممنوع الخروجی ۲ ساله به تشخیص قاضی
ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال به تشخیص قاضی
حذف محتوا‌
لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی
(توجه: در این قسمت نوشته که علاوه بر مجازات های مقرر در حصوص جرم ارتکابی؛ یعنی مثلا اکر فرد کشف حجاب کرده باشد، هم به محازات کشف حجاب محکوم می شود و هم به مجازات های فوق)

در صورت تکرار:
جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد
محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت ۵ تا ۱۵ سال
ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال
ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال
حذف محتوا‌ها
لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی

  ارتکاب جرائم مندرج در این قانون توسط کارکنان دستگاه های اجرایی و  مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی حتی اگر به طور موقت مشغول به کار هستند

مجازات:
واحد‌های نظارتی  مکلفند مراب را به پلیش گزارش دهند تا مجازات مرتبط با عمل ارتکابی در خصوص وی در این قانون آمده اجرا شود و علاوه بر آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم شود.
رسیدگی و صدور حکم درون سازمان
نکته: حتی اگر شخص در خارج از دستگاه مربوطه نیز مرتکب یکی از جرائم مانند بی حجابی شود، این روند درباره  او اجرا می شود.

تبصره: فضا‌های اقامتی، تفریحی و گردشگری وابسته به دستگاه‌های مذکور در این ماده از ارائه خدمت به افراد بدپوشش، بی حجاب ممنوعند. در صورت تخلف از اجرای این حکم مسوول آنجا طبق این ماده مجازات می شود.

بدپوششی یا عدم رعایت حجاب شرعی توسط دانش آموزان و دانشجویان

مجازات:
تا سه بار کمیته انضباطی رسیدگی و حکم صادر می کند و بار چهارم دانش آموز یا دانشجو به پلیس معرفی می شود تا مراحل قضایی و مجازات وی بر اساس عملی که مرتکب شده وفق این قانون طی شود.

بد پوششی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر

مجازات:
مرتبه اول:
۸۰ میلیون ریال جزای نقدی
دفعات بعد، هر بار:
جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

برهنگی یا نیمه برهنگی در انظار یا اماکن عمومی

مجازات:

بازداشت فوری توسط ضابط
دفعه اول: حبس ۵ تا ۱۰ سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
در صورت تکرار: حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال یا جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

 کشف حجاب (به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد)

مرتبه اول:  جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
مرتبه دوم و سوم و چهارم: جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

بار پنجم و به بعد: جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و  صورت تکرار، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال

 بدپوششی  کشف حجاب در مراسم عمومی یا اجتماعات 

مجازات:  
جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

برهنگی و نیمه برهنگی در انظار عمومی

مجازات:
حبس بیش از بیست و پنج سال یا  جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

عدم رعایت الزامات این قانون توسط اتباع خارجی  همانند بی حجابی و بدپوششی

مجازات:
دقیقا همان مجازات هایی که برای اتباع ایرانی در این قانون آمده است حسب مورد درباره اتباع خارجی نیز اجرا می شود
در صورت تشخیص قاضی، از کشور اخراج می شود

 بی حجابی یا بدپوششی راننده یا سرنشین (اعم از سواری و تاکسی و مسافربرهای اینترنتی)

مجازات:
جریمه ۵ میلیون ریالی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
مجازات‌های مقرر در این قانون برای فرد مرتکب حسب مورد
در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف می‌گردد.
تبصره: درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه می‌شود و حکم  مربوط به مجازات  برهنگی یا نیمه برهنگی که در سطور بالاتر آمد اعمال می‌شود.

نکته: مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت خود به ابزار‌های شناسایی مرتکبین جرائم این قانون هستند. (یعنی باید در اتوبوس ها و تاکسی ها و کشتی ها و قطارها و مترو و هواپیماها به تعداد کافی دوربین نصب شود)

 عدم همکاری با پلیس در ارائه تصاویر دوربین ها جهت شناسایی افراد ناقض این قانون

مجازات 
– در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرائی: مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی  محکوم می شود
–  صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کار‌ها به جزای نقدی معادل دو تا شش‌ماه سود ناشی از درآمد شغل محکوم می شود
– سایر افراد به جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شود

نکته: اشخاص مذکور موظفند حداقل بیست روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند.

توهین یا افترا توسط آمر به معروف و ناهی از منکر

مجازات:
فرد به مجازات توهین یا افترا محکوم می شود ( در واقع اینجا مجازات جدیدی تصویب نشده است چون قبلا نیز برای توهین و افترا فارغ از مرتکب آن، مجازات تعیین شده است)

امر به معروف و نهی از منکر همراه با پرخاش و دعوا

مجازات:

جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال


توهین و پرخاش و حرکات غیرمتعارف در مقابل امر به معروف و نهی از منکر

مجازات:
جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در مراحل اجرای این قانون

مجازات:
حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا  جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا