مراسم عزاداری با زنجیر آتشی در شهرکرد (عکس)

مراسم زنجیر آتشی از رسوم عزاداری روستای بیاضه شهرکرد قبل از طلوع خورشید روز عاشورا با قدمتی ۲۰۰ ساله است. این مراسم نمادی از آتش گرفتن خیمه‌های اهل بیت در ظهر رو عاشورا است.

موبنا- عزاداری در شهرکرد:

عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
عزاداری با زنجیر آتشی
دکمه بازگشت به بالا