کولبری که از کوه سقوط کرد به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید (+عکس)

کولبری که از ارتفاعات سقوط کرده و دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای بدن خود زندگی را به سه بیمار دیگر بخشید.

موبنا-اهدای عضو یک کولبر پس از مرگ به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید.

مدارا نوشت: اهدای عضو یک کولبر پس از مرگ به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید.

کولبری که از ارتفاعات سقوط کرد به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید (+عکس)

“حسین خاله” کولبر ۲۳ ساله سردشتی که مدتی قبل هنگام کولبری از ارتفاعات سقوط کرده و دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای بدن خود زندگی را به سه بیمار دیگر بخشید.

کولبر قهرمانی که به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

 

دکمه بازگشت به بالا