ابطحی : سخنان علم الهدی یادآور دوران حاکمیت‌ های ملوک الطوایفی است

اینکه علم الهدی می گوید من نمی گذارم کنسرت در مشهد برگزار شود و یا فقط متدینان را مردم می شناسیم، یادآور دوران حاکمیت‌ های ملوک الطوایفی است. شما به چه حق قانونی در ورای قانون برای خود چنین حقی قائل هستید.

موبنا-محمدعلی ابطحی در صفحه شخصی خود نوشت:

جدای از رویکردهای سیاسی و جناحی، سخنان اخیر علم الهدی مشکلات زیادی برای قانونمداری و دینداری ایجاد می کند.
اینکه ایشان می گوید من نمیگذارم کنسرت در مشهد برگزار شود و یا فقط متدینان را مردم میشناسیم، یادآور دوران حاکمیت‌های ملوک الطوایفی است. شما به چه حق قانونی در ورای قانون برای خود چنین حقی قائل هستید. مدیران کشور باید در برابر این قانون گریزی ها و مافوق قانون دانستن ها مقاومت کنند. یک حکومت مقتدر از این مسیرها به ضعف کشیده می شود.
نکته دوم اینکه میگوید مشهد جای زیارت است و نه عیاشی.
عیاشی اگر به معنای کارهای حرام باشد که هیچ جا مجوز ندارد. اما برای جذب زائر و رونق زیارت چه اشکال دارد در مشهد تفریحات قانونی فراوان باشد؟
زائران و به خصوص جوانان از یک شهر مذهبی اگر خاطرات خوش داشته باشند که بیشتر جذب مناسک دینی می شوند.
واقعا نظرات این سید در خراسان به تضعیف حاکمیت ملی، تضعیف دینداری، و رشد قلدر مآبی فردی در برابر حکومت قانون می انجامد.
کاش به ایشان و امثال ایشان که حتی ناخواسته به دینداری و حاکمیت قانون بدترین آسیب را می زنند مرخصی داده شود.
واقعا از روی دلسوزی برای کشور و دیانت این را نوشتم. قانون اساسی متفاوتی برای مشهد و آقای علم الهدی که ننوشته اند.
حداقل آقای داماد پدر زن را به خاطر کشوری که رییسش هستند مهار کنند.

دکمه بازگشت به بالا