سی ویژگی فردِ با فرهنگ

به کسانی که از قدرت، بیشتر فاصله می گیرند، بیشتر احترام می گذارد…دیگران نسبت به کلام و عمل او نگران نیستند…با کسانی که با او متفاوت هستند، مدارا می کند.

موبنا- دکتر محمود سریع القلم که سلسله مطالب او با عنوان “سی ویژگی” بسیار معروف و صد البته آموزنده است، در مطلب جدیدی، “سی ویژگی فرد با فرهنگ” را برشمرده است.

این ویژگی ها، صرفاً ناظر به یک رفتار خاص (مانند برگرداندن صندلی به جای خود) نیستند بلکه هر کدام محصول یک پیش زمینه فرهنگی و معرفتی اند که در قالب یک نماد رفتاری یا اخلاقی جلوه می کنند. سریع القلم در این سلسله مطالب، می کوشد، با اشاره به یک سری رفتارهای عینی و ملموس، تلنگرهایی برای تأمل بیشتر به مخاطب بزند و به نظر می رسد که موفق هم شده است.

سی ویژگی فرد با فرهنگ را که در سایت دکتر محمود سریع القلم منتشر شده است، با هم می خوانیم.

۱- وقتی از نقل قولی اطمینان ندارد آن را بازگو نمی کند؛

۲- وقتی از پشت میزی بلند می شود، صندلی را سرجای خودش می گذارد؛

۳- اطراف او ، مملو از افراد توانا و بهتر از خودش است؛

۴- به بزرگ تر از خودش نمی گوید: موفق باشید؛

۵- در دست دادن، منتظرمی ماند تا بزرگ تر دست دراز کند؛

۶- قبل از آنکه در مورد نیات افراد قضاوت کند، از آنها سوال می کند تا پیش قضاوتی نکند؛

۷- وقتی در روبروی او، فردی صحبت می کند موبایل خود را چِک نمی کند؛

۸- درخمیرمایۀ فرهنگی و اصالت خانوادگی او ، حتی در بدترین شرایط، دشنام تعطیل است؛

۹- چون روان انسان را می فهمد به کسی نمی گوید: بی سواد. می گوید: دانش خود را در این رابطه غنی تر کنید بهتر است؛

۱۰- با کسانی که با او متفاوت هستند، مدارا می کند؛

۱۱- اگر حتی پنج دقیقه به قرار خود دیر برسد، اول عذرخواهی می کند بعد صحبت را شروع می کند؛

۱۲- با فردی که نادان است کم صحبت می کند؛

۱۳- تا همه دور سفره ننشسته اند، خوردن را شروع نمی کند؛

۱۴- هشت حلقۀ دوستان و آشنایان او بر اساس راستگویی و صدق تنظیم شده اند؛

۱۵- با حلقه های یک و دو، با کنایه صحبت نمی کند؛

۱۶- در استفادۀ دقیق از واژه ها، به شدت اقتصادی است و برگفتار خود تسّلط دارد؛

۱۷- در آشامیدن و غذا خوردن، سرو صدای او بسیار بسیار کم است؛

۱۸- در اتوبوس و مترو، بار یا کوله پشتی خود را جلو می گیرد تا به سَرو صورت و تَن مردم نخورد؛

۱۹- پنج برابر صحبت کردن، سکوت می کند؛

۲۰- نسبت به ناجوانمردی ها ، اول خویشتنداری می کند ادامه پیدا کرد ارتباط را صفر می کند؛

۲۱- بدون اجازه، تلفن فردی را به دیگری نمی دهد؛

۲۲- وقتی پخته تر می شود، از “من” کمتر استفاده می کند؛

۲۳- آن دسته از اطرافیان خود را که بهتر نمی شوند، غربال می کند؛

۲۴- برای بهبود اندیشه، شخصیت و رفتار خودش، حداقل یک ساعت در روز وقت می گذارد؛

۲۵- همیشه در کیف خود، کتابی با مقوای علامت برای مطالعه دارد؛

۲۶- چون تاریخ خوانده و مرتب می خواند کمتر گلایه می کند؛

۲۷- به کسانی که از قدرت، بیشتر فاصله می گیرند، بیشتر احترام می گذارد؛

۲۸-  زبان بدن و به خصوص چشم او، پر از معناست؛

۲۹- رفتاراجتماعی او، معرف استغنای اوست؛

۳۰- مهم ترین ویژگی او این است که دیگران نسبت به کلام و عمل او نگران نیستند.

دکمه بازگشت به بالا