اموال سلبریتی‌های بی‌حجاب به عنوان جریمه گرفته می‌شود

نقره داغ سلبریتی‌های هنجار شکن؛ تا ده درصد اموال سلبریتی متخلف به عنوان جریمه اخذ می‌شود.

موبنا-در لایحه حجاب تنظیم شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است برای مجازات سلبریتی‌های هنجارشکن موارد متعددی مانند جزای نقدی تا ده درصد کل دارایی و تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس اگر کل دارایی یک سلبریتی هنجار شکن یا مروج ولنگاری ۱۰۰ میلیارد تومان باشد تا ۱۰ درصد آن یعنی ۱۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه خودکار از حساب سلبریتی خاطی کسر می‌شود.

در این طرح به جای بگیر و ببندهایی که تا کنون نتیجه‌ای جز سو استفاده‌ دشمن برای تبلیغات علیه کشور نداشته جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده که خودکار از حساب اشخاص متخلف کسر خواهد شد.

ایرنا

خروج از نسخه موبایل