سدهای تهران چقدر آب دارند؟

براساس آخرین آمار اعلام شده از مخازن سدهای پنج‌گانه استان تهران تا ۳۱ تیرماه حجم مخازن این سدها ۳۱ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

موبنا-کاهش بارندگی‌ها در پایتخت و تغییر اقلیم موجب شده تا سدهای تهران تشنه‌تر از سال گذشته باشند. طبق آمار وضعیت مخازن سدهای پنج‌گانه تهران به جز یک سد کاهشی است.

در حال حاضر سد امیرکبیر ۱۵۴ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال قبل که ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب داشت ۲۸ درصد رشد داشته است، اما وضعیت در سد لار و ماملو اینگونه نیست. در سد لار حجم کل مخزن ۶۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال قبل که ۸۷ میلیون مترمکعب آب داشته ۲۱ میلیون مترمکعب منفی است و نسبت به وضعیت نرمال که می‌بایست ۱۸۵ میلیون مترمکعب در این سد آب داشته باشد ۱۱۹ میلیون مترمکعب کمتر است.

در سد ماملو نیز اکنون ۴۶ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد وجود دارد که نسبت به سال قبل که عددی معادل ۵۸ میلیون مترمکعب بوده شاهد کاهش ۱۲ میلیون مترمکعبی آب هستیم. براساس آمار اعلام شده حجم مخزن نرمال این سد ۱۵۹ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به این عدد نیز ۱۱۳ میلیون مترمکعب کاهش را مشاهده می‌کنیم

همچنین وضعیت مخزن سد لتیان بیانگر کاهشی ۱۳ میلیون مترمکعبی منابع آبی در این سد است در حال حاضر سد لتیان ۴۲ میلیون مترمکعب آب دارد که این عدد در سال قبل ۵۵ میلیون مترمکعب بوده است.

سدهای تهران چقدر آب دارند؟

 

سد طالقان نیز ۲۳۹ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۵۲ میلیون مترمکعب بوده ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

در حال حاضر سدهای پنج‌گانه استان تهران ۵۴۷ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال قبل که عددی معادل ۵۷۸ میلیون مترمکعب بود ۳۱ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد.

حجم مخزن نرمال سدهای پنج‌گانه تهران تا انتهای تیرماه می‌بایست ۹۱۵ میلیون مترمکعب باشد که مقایسه حجم مخزن سال جاری با سال نرمال نیز بیانگر کاهش ۳۶۸ میلیون مترمکعبی مخازن سدهای تهران است.

دکمه بازگشت به بالا