زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

متروکه های ترسناک، فرصتی جذاب برای عکاسان فراهم کرده اند تا زیبایی های را با تصاویر روایت کنند…

موبنا – ثبت تصاویر از متروکه ها جز سوژه های پرطرفدار در عکاسی است که نمونه های مختلفی را در موبنا منتشر کرده ایم و این بار نوبت به یونان رسیده تا آثار یک عکاس را به نمایش بگذاریم:

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

زیباترین مکان های متروکه یونان! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا