فیلم جالب از سوسک فیلی!

سوسک فیلی گونه‌ای سوسک کرگدنی است…

موبنا – شکل متفاوت و جالب این سوسک ها موجب شهرت آن ها شده است. در انیمیشن های ژاپنی نیز زیاد استفاده می شوند. در بخش‌هایی از آسیا از این سوسک‌ها به عنوان حیوان خانگی استفاده می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا