سیاستمداران با لباس گل گلی! (عکس)

هوش مصنوعی دست از سر سیاستمداران بر نمی دارد و این بار آنها را گل کاری کرده است!

موبنا – دامنه تصورات هوش مصنوعی محدودیتی ندارد، حتی اگر بخواهد لباس و گل را بر تن ترامپ، بایدن و… کند.

سیاستمداران با لباس گل گلی! (عکس)

سیاستمداران با لباس گل گلی! (عکس)

سیاستمداران با لباس گل گلی! (عکس)

سیاستمداران با لباس گل گلی! (عکس)

سیاستمداران با لباس گل گلی! (عکس)

سیاستمداران با لباس گل گلی! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا