عکس سلفی عجیبی که نیم قرن پیش در فضا ثبت شد

این عکس ویرانی باشکوه دنیایی بیگانه را به‌همراه عکس خود آرمسترانگ که در انحنای کلاه آلدرین منعکس شد، به تصویر کشید.

موبنا-عکسی از «باز آلدرین» ایستاده روی ماه که توسط «نیل آرمسترانگ» گرفته شده بود، برای ایجاد این سلفی تاریخی به‌صورت دیجیتالی معکوس شد.

عکس اصلی آرمسترانگ در ژوئیه ۱۹۶۹ پس از فرود آپولو ۱۱ روی ماه گرفته شد.

این عکس ویرانی باشکوه دنیایی بیگانه را به‌همراه عکس خود آرمسترانگ که در انحنای کلاه آلدرین منعکس شد، به تصویر کشید.

عکس سلفی عجیبی که نیم قرن پیش در فضا ثبت شد

در این تصویر، اعوجاج کروی عکس انعکاس‌یافته از کلاه آلدرین، معکوس شده است. تصویر معکوس، آرمسترانگ را از دید آلدرین نشان می‌دهد. عکس اصلی را آرمسترانگ از آلدرین گرفته، اما این تصویر نشان‌دهنده یک سلفی در ۵۴ سال پیش روی ماه است.

در سمت چپ تصویر، بازتاب کلاه آلدرین که تصویر اصلی است دیده می‌شود. در سمت راست، سیاره درخشان زمین (البته به شکل اعوجاج‌یافته) در آسمان ماه و بالای سر آرمسترانگ قرار دارد.

یکی از پایه‌های «سطح‌نشین عقاب» که با فویل پوشیده شده و سایه بلند آلدرین که بر سطح ماه کشیده شده، در تصویر مشخص است. در سال ۲۰۲۴ مأموریت آرتمیس۲ ناسا انسان‌ها را به ماه بازمی‌گرداند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا