ثبت زلزله ۴.۴ در بیشه‌بنه با منشا گسلی شمال البرز/استان گلستان با زلزله ۴.۴ لرزید

در هفته گذشته بیشه بنه استان مازندران با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۴، لی آباد استان گلستان زلزله ۴.۴ و بستک استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ لرزیدند.

موبنا-در هفته گذشته بیشه بنه استان مازندران با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ لرزید. به گفته دکتر علی بیت‌الهی گسل مسبب زلزله ۴.۴ بیشه بنه استان مازندران، سگمنت‌هائی از گسل شمال البرز در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارد و احتمالا جنبائی این قطعه گسلی موجب رخداد زلزله ۴.۴ این منطقه شده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس داده‌های نوین لرزه‌خیزی ایران از اوایل سال ۱۳۸۵ و در شعاع یک درجه از رومرکز زلزله، زمین‌لرزه‌های ۱۷ سال اخیر جمع آوری شده است که معرف لرزه‌خیزی گستره رومرکز زلزله هستند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده در این مدت تعداد ۱۲۹۸ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۴.۴ بیشه بنه استان مازندران(مدت ۱۷ ساله) ثبت شده است. از این تعداد ۵۸ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمین‌لرزه‌ها کوچکتر از بزرگی ۴ در اطراف رومرکز گسترده شده‌اند.

همچنین در علی آباد استان گلستان زلزله ۴.۴ رخ داد.

بستک استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲، سرگز استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ و حاجی آباد استان هرمزگان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۵ کیلومتری لرزیدند.

خرم آباد استان لرستان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ لرزید. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۴ تیر

در سلفچگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۴ کیلومتری سلفچگان، ۲۰ کیلومتری جعفریه و ۲۱ کیلومتری دستجرد این استان بوده است.

یکشنبه ۲۵ تیر

سفید سنگ استان خراسان رضوی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخدادلرزه‌ای در ۳۳ کیلومتری سفید سنگ، ۴۱ کیلومتری مزدآوند و ۴۴ کیلومتری نصراباد این استان به ثبت رسید.

در خور استان اصفهان زلزله ۲.۷، بهاباد استان یزد زلزله ۲.۸، یزدانشهر استان کرمان زلزله ۲.۵ رخ داد.

امام حسن استان بوشهر زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۲ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری امام حسن، ۳۶ کیلومتری بندر گناوه و ۳۸ کیلومتری بندر دیلم این استان گزارش شد.

نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد و عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و رومرکز آن در ۴۸ کیلومتری نصرت‌آباد، ۱۰۱ کیلومتری سفیدآبه و ۱۳۱ کیلومتری زاهدان بوده است.

سرگز استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۰ کیلومتری سرگز، ۴۹ کیلومتری فاریاب و ۵۰ کیلومتری فارغان این استان گزارش شد.

بستک استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۲۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در  ۱۱ کیلومتری بستک، ۱۳ کیلومتری کوخرد و ۲۸ کیلومتری جناح بوده است.

دوشنبه ۲۶ تیر

در بالاده استان فارس بعد از زلزله ۲.۸، زمین‌لرزه دیگری با بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در  ۱۷ کیلومتری بالاده، ۳۱ کیلومتری خانه زنیان و ۴۰ کیلومتری کازرون این استان گزارش شد. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در بوئین زهرا سفلی استان کردستان زلزله ۲.۷، دامغان استان سمنان زلزله ۲.۹، بیله سوار استان اردبیل زلزله ۲.۶، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۹ رخ داد.

سه شنبه ۲۷ تیر

سیرچ استان کرمان با زلزله ۲.۹، سمنان استان سمنان زلزله ۲.۹، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۷، ایذه استان خوزستان زلزله ۲.۸، خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷، سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، حصارگرمخان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶ را تجربه کردند.

بیضا استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۲ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۰ کیلومتری بیضا، ۳۴ کیلومتری خانه زنیان و ۳۴ کیلومتری اردکان این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۲۸ تیر

در کلاته خیج استان سمنان زلزله ۲.۸ رخ داد.

بیشه بنه استان مازندران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری بیشه بنه و ۲۸ کیلومتری کیاسر استان مازندران و ۳۹ کیلومتری دیباج استان  سمنان به ثبت رسید.

پنج شنبه ۲۹ تیر

در شوقان استان خراسان شمالی زلزله‌های ۲.۶ و ۲.۵ رخ داد.

علی آباد استان گلستان زلزله ۴.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری علی آباد و ۲۶ کیلومتری فاضل آباد استان گلستان و ۲۵ کیلومتری امیریه استان سمنان گزارش شد. زلزله‌های ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری و ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

ارزوئیه استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۱ کیلومتری ارزوئیه استان کرمان، ۵۲ کیلومتری فارغان و ۵۷ کیلومتری حاجی آباد استان هرمزگان گزارش شد.

جمعه ۳۰ تیر

خرم آباد استان لرستان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۲۳ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۵ کیلومتری خرم آباد استان لرستان، ۲۹ کیلومتری ویسیان و ۳۲ کیلومتری معمولان به ثبت رسید.

حاجی آباد استان هرمزگان نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق پنج کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در شش کیلومتری حاجی آباد و ۵۴ کیلومتری فارغان استان هرمزگان و ۵۱ کیلومتری ارزوئیه استان کرمان بوده است.

ایسنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا